Hero Image

KARTAN OCH LANDSKAPET

KARTAN OCH LANDSKAPET är en digital offentlig gestaltning för stadsbyggnadsprojektet Östra Ramlösa, på uppdrag av Kulturförvaltningen i Helsingborg. Det består av åtta transmediala verk, placerade i området som för närvarande består av jordbruksmark, och där en ny stadsdel med skolor, sjukhus, aktivitetshus och bostäder kommer växa fram. Dokumentärt material blandat med arkivmaterial och illustrerade objekt bildar platsspecifika verk som går att uppleva genom teknologin extended reality (XR). Platsen presenteras i verket utifrån flera tidslager samtidigt, och utgör därmed ett slags tidskapsel över Östra Ramlösa, som genomgår en omfattande förändring. Med den specikt framtagna appen Meadow kan besökarna hitta de geografiskt positionerade XR-upplevelserna, och interagera med dem med en mobiltelefon och ett par hörlurar. Den tekniska utformningen av appen är framtagen av designföretaget Untold Garden. Verket är under produktion och kommer finnas tillgänligt för allmänheten i september 2024, med en planerad livslängd på tio år.

Det digitala verket KARTAN OCH LANDSKAPET är planerat att presenteras för allmnheten i september 2024

Gas Core light bulb

Detalj, förslag 1 | Kartan och landskapet /// 2024

Gas Core light bulb

Detalj, förslag 2 | Kartan och landskapet /// 2024