Hero Image
UTSTÄLLNING

DOM NYA TORNEN

"Dom nya tornen" var en separatutställning speciellt skapad för Koordinaten, Oxelösund, som visades mellan 7/3–2/4 2024. Den bestod av storskaliga animerade ljusprojektioner, ljudverk, tuschmålningar i original, och extended reality (XR). Besökarna kunde med en mobiltelefon och ett headset interagera med verken genom röra sig genom rummet för att aktivera animationer och musik som placerats som digitala lager på den upplevda verkligheten. De blev därmed medskapande till kompositionen, beroende på den personliga interaktionen med verket. Utställningen bestod av fem inramade originalverk i tusch på papper, två artist-books, ett audiovisuellt ljusverk bestående av två ljusprojektioner samt två XR-verk.

Rocket Warfare

Lumiere / illustratio – Animerad ljusprojektion, Koordinaten 2024.

VERKFÖRTECKNING ///

 1. Hpply ending sil? | Artist-book, /// 2012 Baserat på romanen ”Plattform” av Michel Houelbecq

 2. Ballongmolnet enligt Arniala | Tusch på papper /// 2024

 3. Nånting om fåglar | Tusch på papper /// 2024

 4. Eurovision, NATO, Gaza | Tusch på papper /// 2024

 5. Brev till Navalnyj | Tusch på papper /// 2024

 6. Koonskaws | Tusch på papper, XR /// 2024

 7. Encrochat shodo-tags | Tusch på papper, XR /// 2024

 8. Ink Pollock - font
  | Artist-book och digitalt typsnitt /// 2022

 9. Lumiere / illustratio | Animerade ljusprojektioner /// 2024

Goddard Rocket 1926

Lumiere / illustratio – Animerad ljusprojektion, Koordinaten 2024.

Goddard Rocket 1926

Koons-Kaws – Tusch på papper /// 2024.

Goddard Rocket 1926

Encrochat shodo-tags | Tusch på papper, XR /// 2024.

Goddard Rocket 1926

Eurovision, NATO, Gaza – Tusch på papper /// 2024.

Goddard Rocket 1926

Nånting om fåglar – Tusch på papper /// 2024.