Hero Image
UTSTÄLLNING | OFFENTLIG GESTALTNING

DÅ – NU – SEN

"Då, nu, sen" är en geospatial upplevelse, bestående av elva transmediala verk, placerade i Fredriksdals friluftsmuseum och park. Med en app i form av en karta över parken kan besökarna hitta de platsspecifika verken, bestående av arkivmaterial, illustrerade föremål och musik, genom extended reality-teknik (XR). Verken upplevs som interaktiva spatiala musikkompositioner med en telefon och et par hörlurar. De är producerade för Fredriksdals museum och ställs ut hela säsongen (april-september) 2024.

Det digitala verket DÅ – NU – SEN är visas på Fredriksdals museum, Helsingborg under hela säsongen 2024.

Intervju med Love Antell i Nöjesnytt 2024.

Gas Core light bulb

Plats 1: Stormsvalor | XR-upplevelse | Fredriksdals museum /// 2024

Gas Core light bulb

Plats 2: Krisen som grund för den nya ordningen | XR-upplevelse | Fredriksdals museum /// 2024

Gas Core light bulb

Plats 3: Den egentliga staden | XR-upplevelse | Fredriksdals museum /// 2024