Hero Image

STRANDEN

Stranden är en illustrerad barnbok, som knyter an till ljudverket Havet. Båda verken ställdes ut på Galleri Söreskog 2022. Projektet är den första upplagan av Bokamik i samarbete med Elin Wägners Lilla Björka, Lessebo Paper, Galleri Söreskog och Konstfrämjandet. Det är första utgåvan av Bokamik, i samarbete med Elin Wägners Lilla Björka, Lessebo Papper, Galleri Söreskog och Konstfrämjandet.

Stranden ///
Illustrerad bok och utställning Galleri Söreskog. 2022 Bokamik 001, 2022 ISBN 978-91-987929-0-4 Text: Jenny Bjarnar Illustration: Love Antel l 32 s, Scandia 2000 Smooth Natural 150 g Lessebo paper Tryckt: Balto Print Litauen 2022 Upplaga: 300 exemplar

Gas Core light bulb

Stranden | 2024